Jesteś tutaj

Koordynatorzy Programu Erasmus+

KOORDYNATOR UCZELNIANY

Prof. dr hab. Anna Barańczyk-Kuźma
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 503, 02-097 Warszawa
e-mail: akuzma@wum.edu.pl 
 


KOORDYNATORZY WYDZIAŁOWI

Koordynator I Wydziału Lekarskiego

Dr hab. Tadeusz Przybyłowski

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 208
faks: (0-22) 57 20 266
 

Koordynator Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 213
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 213
faks: (0-22) 57 20 273


Koordynator II Wydziału Lekarskiego

Prof. dr hab. Magdalena Malejczyk
ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 608
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 214
faks: (0-22) 57 20 284

Koordynator Oddziału Fizjoterapii II WL

Dr hab. Dariusz Białoszewski

 ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 604
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 604
faks: (0-22) 57 20 555

Koordynator Oddziału Nauczania w Języku Angielskim (
English Division)

Prof. dr hab. Bożena Werner

ul. Żwirki i Wigury 61, pok. 615
02-091 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 502
faks: (0-22) 57 20 562
 

Koordynator Wydziału Farmaceutycznego

Dr hab. Joanna Kolmas

ul. Banacha 1
02-097 Warszawa
tel.: (0-22) 57 20 787, 57 20 758
faks: (0-22) 57 20 788
 

Koordynator Wydziału Nauki o Zdrowiu

Dr hab. Małgorzata Witkowska-Zimny  

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel./ faks: (+48 22)
57 20 599