Jesteś tutaj

Finansowanie współpracy międzynarodowej z zagranicą ze środków krajowych

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 188 poz. 1346)

Ogólne warunki

  • Wniosek może obejmować do 100% zaplanowanych środków krajowych ogółem, o ile wnioskowana kwota finansowania nie przekroczy 60% łącznych planowanych kosztów udziału jednostki w projekcie
  • Możliwość składania wniosków przez cały rok
  • Brak umów przy przyznawaniu środków na realizacje projektu (środki będą przekazywane na podstawie decyzji)

Przedmiot dofinansowania

I. Projekty międzynarodowe współfinansowane, m.in. projekty w ramach programów Zdrowie Publiczne, 7PR.

II. Projekty międzynarodowe niepodlegające współfinansowaniu z zagranicznych środków finansowych. Należą do nich m.in. projekty w ramach programów COST i Inicjatywa EUREKA

III. Działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych lub innych uprawnionych podmiotów w programach UE, m.in. dofinansowanie:

  • przygotowania wniosków projektowych do programów badawczych Unii Europejskiej (GRANTY NA GRANTY)

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego >> więcej