Dział Współpracy z Zagranicą - Aktualności

Subskrybuj zawartość  Add to Google do czego służą te przyciski? czytaj na stronie Działu Informatyki

Kolejny nabór w Polsko Norweskim Funduszu Badań Naukowych

Uruchomienie kolejnego naboru w zakresie działania II Szkolenia i seminaria Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych W związku z niewykorzystaniem środków w ramach działania II - Szkolenia i seminaria, Rada Polsko-Norweskiego Funduszu Badan Naukowych podjęła decyzję o uruchomieniu z dniem 31 lipca 2000 roku kolejnego naboru wyłącznie dla ww. działania.

Stypendia w Chinach

Istnieje możliwość składania aplikacji w ramach Programu "Science and Technology Fellowship Programme in China", którego celem jest promocja mobilności naukowców z UE w zakresie badań w ChRL, a także rozwój długotrwałych kontaktów pomiędzy instytutami badawczymi z UE i ChRL.

ERC Starting Grants - Konkurs dla początkujących naukowców

24 lipca w Programie "Pomysły" ogłoszony został drugi konkurs dla początkujących naukowców (ERC Starting Grants). Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html
link "Find calls for this activity". W dniu ogłoszenia konkursu dostępne są dwa dokumenty: "Call for Proposals" oraz "Work Programme".
"Guide for Applicants" dostępny będzie w późniejszym terminie.

Konkurs dotyczący nowych Akcji COST

Ocena propozycji zostanie przeprowadzona w dwóch etapach - propozycje wstępne i pełne. Termin zgłaszania propozycji wstępnych upływa 26 września 2008 r., godz.

EURAXESS - nowy portal informacyjny dla naukowców

Portal EURAXESS zawiera następujące działy:

  • Jobs - baza wolnych etatów dla naukowców, stypendiów naukowych i wymian pracowników naukowych
  • Services - sieć biur w 35 krajach europejskich pomagających w zorganizowaniu pobytu za granicą
  • Rights - informacje na temat Europejskiej Karty Naukowca oraz procedur rekrutacyjnych
  • Links

Adres portalu: http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm

Strony